O nas


EKOBILET Spółka akcyjna

z siedzibą w Krakowie powstała na podstawie aktu zawiązania spółki wraz ze statutem na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 września 2019 r. Repertorium A numer 16700/2019 zawartego przez notariuszem w Warszawie Danielem Kupriańczykiem, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lokal LU10.

EKOBILET Spółka akcyjna

może używać nazwy skróconej

EKOBILET S.A.

EKOBILET S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 listopada 2019 r. pod numerem KRS 0000812066

Kapitał spółki: 113.333,40 zł opłacony w całości

Dane teleadresowe:

Adres siedziby i adres do korespondencji:

ul. Mazowiecka 21 lok 34Z, 30-019 Kraków

adres e-mail: kontakt@ekobilet.pl

NIP 677 24 47 224

REGON 384546098

Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.

Osoby wchodzące w skład zarządu: Anna Fuk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Michał Chabowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Madej – Członek Rady Nadzorczej

Szymon Kurzyca – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Goliński - Członek Rady Nadzorczej

Głównym przedmiotem działalności spółki według klasyfikacji PKD jest Działalność portali internetowych sklasyfikowana jako 63.12.Z.

Informacje i ogłoszenia dla akcjonariuszy.